Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Struktura organizacyjna

Załączniki

struktura organizacyjna SPZOZ RCRON - załącznik do statutu z dn. 23.03.2011 r.

uchwała nr XXV/356/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych