Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Statut

Załączniki

statut - tekst jednolity z 03.09.2008r.

statut - Uchwała Rady Społecznej nr 53/2011

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 53/2011 z dnia 23.03.2011 - tekst jednolity

Uchwała NR XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z dn. 30.05.2012 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXV/356/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXXI/443/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych