Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regulamin Porządkowy/Organizacyjny

Załączniki

Uchwała Rady Społecznej nr 24/2009 z dn. 18.09.2009r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 71/2012 r.

Uchwała Rady Społecznej 08/2008 z dn. 24.04.2008

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 24/2009 z dn. 18.09.2009r.

Uchwała Rady Społecznej nr 120/2017 z dn. 28.09.2017 r

Regulamin Porządkowy RCRON

Uchwała Rady Społecznej nr 27/2009 z dn.17.12.2009r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 120/2017 r.

Uchwała Rady Społecznej nr 13/2008 z dn. 19.12.2008

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 27/2009 z dn. 17.12.2009r.

Uchwała Rady Społecznej nr 130/2018 r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 13/2008 z dn. 19.12.2008r.

Uchwała Rady Społecznej nr 40/2010 z dn. 16.12.2010 r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 130/2018 r.

Uchwała Rady Społecznej nr 14/2008 z dn. 19.12.2008

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 40/2010 z dn. 16.12.2010 r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 14/2008 z dn. 19.12.2008

Uchwała Rady Społecznej nr 54/2011 z dn. 23.03.2011 r.

Uchwała Rady Społecznej nr 18/2009 z dn. 26.03.2009

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 54/2011 z dn. 23.03.2011 r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 18/2009 z dn. 26.03.2009

Uchwała Rady Społecznej nr 63/2012 z dn. 24.02.2012 r.

Uchwała Rady Społecznej nr 21/2009 z dn. 23.04.2009

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 63/2012 dn. 24.02.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 21/2009 z dn. 23.04.2009

Uchwała Rady Społecznej nr 71/2012 z dn. 14.12.2012 r.