Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rada Społeczna

Na podstawie uchwały nr III/36/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołano Radę Społeczną w składzie:

1. Iwona Trzeciakowska - Przewodnicząca,
2. Ewa Pawełczyk - członek, przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
3. Krystyna Klimaszewska - członek,
4. Zbigniew Ciszek - członek,
5. Henryka Satała- członek,
6. Wiesław Szczygielski - członek,
7. Małgorzata Jańska - członek.

Załączniki

Uchwała nr III/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej RCRON