Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Budżet

Załączniki

uchwała nr 123/2017 z dn. 15.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2017

Sprawozd. Finansowe - wstęp

Uchwała nr 87/2014 z dn. 26.06.2014 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2014

Załacznik do uchwały nr 55/2011 z dn. 16.06.2011 r.

Uchwała nr 31/2009 z dnia 17.12.2009 w spr. zaopiniowania planu inwestycyjnego na rok 2010

Załącznik do uchwały 102/2015

Uchwała Rady Miasta Racibórz Nr XVII/247/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Uchwała nr 42/2010 z dn. 16.12.2010 r. w spr. zaopiniowania planu inwestycyjnego na rok 2011

Uchwała nr 113/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2016

Uchwała nr 74/2013 z dn. 22.03.2013 w sprawie podziału zysku za rok 2012

Uchwała nr 124/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego w tym inwestycyjnego na rok 2018

Sprawozd. Finansowe - bilans zysków i strat

Uchwała nr 90/2014 z dn. 29.09.2014 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2014

Uchwała nr 56/2011 z dn. 16.06.2011 r. - w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym na rok 2011

Załącznik do Uchwały nr 31/2009 z dn. 17.12.2009r.

Uchwała nr 103/2015 z dn. 18.12.2015 w sprawie zaopiniowania planu finansowego, w tym inwestycyjnego na rok 2016

Uchwała nr 67/2012 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 42/2010 z dn. 16.12.2010

Uchwała nr 114/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego w tym inwestycyjnego na rok 2017

Uchwała nr 76/2013 z dn. 27.05.2013 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2013

Uchwała nr 126/2018 z dnia 23.03.3018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego za rok 2017

Sprawozd. Finansowe - środki trwałe

uchwała nr 91/2014 z dn. 15.12.2014 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2014

Załącznik do uchwały nr 56/2011 z dn. 16.06.2011 r.

Uchwała nr 32/2010 z dn. 26.03.2010 r. w spr. zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego za rok 2009

Załącznik do uchwały 103/2015

Załącznik do uchwały nr 67/2012 w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2012 r.

Uchwała nr 45/2011 z dn. 23.03.2011 - w spr. zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2010

Uchwała nr 115/2017 z dn. 24.03.2017 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za rok 2016

Załącznik do uchwały nr 76/2013

Uchwała nr 57/2011 z dn. 26.09.2011 r. - w spr. zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym na rok 2011

Uchwała nr 127/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego w tym inwestycyjnego za rok 2017

Sprawozd. Finansowe - dodatkowe informacje i wyjaśnienia

uchwała nr 92/2014 z dn. 15.12.2014 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego w tym inwestycyjnego na rok 2015

Załącznik do Uchwały nr 32/2010 z dn. 26.03.2010 r.

Uchwała nr 105/2016 z dn. 31.03.2016r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego RCRON

Uchwała nr 68/2012 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na 2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 45/2011 z dn. 23.03.2011 - sprawozdanie finansowe

załącznik do uchwały nr 115/2017

Uchwała nr 78/2013 w spr. zaopiniowania sprawozdania z wyk. planu finansowego w tym inwestycyjnego za I pólrocze 2013

Załącznik do uchwały nr 57/2011 z dn. 26.09.2011 r.

uchwała nr 131/2018 z dn. 29.06.2018 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym

Plan finansowy na rok 2009

Uchwała nr 94/2015 z dn. 20.02.2015 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za rok 2014

Załącznik do uchwały nr 68/2012 w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2012 r.

Uchwała nr 33/2010 z dn. 26.03.2010 r. w spr. zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2009

Załącznik do uchwały 105/2016

Uchwała nr 46/2011 z dn. 23.03.2011 - w spr. podziału zysku za rok 2010

Uchwała nr 116/2017 z dn. 24.03.2017 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2016

Uchwała Rady Społecznej nr 01/2008 z dn. 07.03.2008

Uchwała nr 79/2013 z dn. 29.08.2013 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2013

Uchwała nr 58/2011 z dn. 28.11.2011 r. - w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym na rok 2011

załącznik do uchwały nr 131/2018

Uchwała nr 28/2009 z dnia 17.12.2009r. w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym na rok 2009

Załącznik do uchwały nr 94/2015

Uchwała nr 69/2012 w spr. zaopiniowania planu finansowego, w tym inwestycyjnego na rok 2013

Załącznik do Uchwały nr 33/2010 z dn. 26.03.2010 r.

Uchwała nr 106/2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2015

Uchwała nr 80/2013 z dn. 28.11.2013 w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2013

Uchwała nr 48/2011 z dn. 23.03.2011 r. - w spr. zmian w planie inwestycyjnym na rok 2011

załącznik do uchwały nr 116/2017

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 01/2008 z dn. 07.03.2008

Załącznik do uchwały nr 58/2011 r. z dn. 28.11.2011 r.

Uchwała nr 133/2018 z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym

Załącznik do Uchwały nr 28/2009 z dn. 17.12.2009r.

Uchwała nr 95/2015 z dn. 20.02.2015 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2014

Załącznik do uchwały nr 69/2012 w sprawie zaopiniowania planu finansowego, w tym inwestycyjnego na rok 2013

Uchwała nr 34/2010 z dn. 26.03.2010 r. w spr. zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2009

Załącznik do uchwały nr 106/2016

Uchwała nr 81/2013 z dn. 28.11.2013 w spr. zaopiniowania planu finansowego w tym inwestycyjnego na rok 2014

Załącznik do uchwały nr 48/2011 z dn. 23.03.2011

Uchwała nr 118/2017 z dn. 24.03.2017 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego, w tym inwestycyjnego na rok 2017

Uchwała Rady Społecznej nr 12/2008 z dn. 03.09.2008

Załącznik do uchwały 95/2015

Uchwała nr 59/2011 z dn. 28.11.2011 r. - w spr. zaopiniowania planu finansowego na rok 2012

załącznik do uchwały nr 133/2018

Uchwała nr 29/2009 z dnia 17.12.2009r. w spr. zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym na rok 2009

Uchwała nr 72/2013 z dn. 22.03.2013 w spr. zaopiniowania wykonania planu finansowego w tym inwestycyjnego za rok 2012

Załącznik do Uchwały nr 34/2010 z dn. 26.03.2010 r.

Uchwała nr 108/2016 z dn. 31.03.2016 w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2016

Uchwała nr 83/2014 z dn. 21.03.2014 w spr. zaopiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym inwestycyjnego za rok 2013

Uchwała nr 49/2011 z dn. 23.03.2011r. - w spr. zaopiniowania zmian w planie finansowym na rok 2011

załącznik do uchwały nr 118/2017

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 12/2008 z dn. 03.09.2008

Uchwała nr 98/2015 z dn. 25.06.2015 w sprawie zmian w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na rok 2015

Załącznik do uchwały nr 59/2011 z dn. 28.11.2011 r. w spr. zaopiniowania planu finansowego na rok 2012

Uchwała nr 135/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2018

Załącznik do Uchwały nr 29/2009 z dn. 17.12.2009

Załącznik do uchwały nr 108/2016

Załącznik do uchwały nr 72/2013

Uchwała nr 35/2010 z dn. 26.03.2010 r. w spr. zaopiniowania podziału zysku za rok 2009

Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr 16/2009 z dn. 26.03.2009

Uchwała nr 84/2014 z dn. 21.03.2014 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2013

Załącznik do uchwały nr 49/2011 z dn. 23.03.2011

Uchwała nr 122/2017 z dn. 28.09.2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na rok 2017

Załącznik do uchwały 98/2015

Uchwała nr 60/2012 z dn. 24.02.2012 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdanie z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2011

Uchwała nr 136/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2019

Uchwała nr 30/2009 z dnia 17.12.2009r. w spr. zaopiniowania planu finansowego na rok 2010

Uchwała nr 110/2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2016

Uchwała nr 73/2013 z dn. 22.03.2013 w spr. zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2012

Uchwała nr 41/2010 z dn. 16.12.2010 w spr. zaopiniowania planu finansowego na rok 2011

załącznik do uchwały nr 122/2017

Uchwała Rady Miasta nr XXXIII/481/2009 w spr. zatwierdz. sprawozdania finansowego za rok 2009

Uchwała nr 85/2014 z dn. 21.03.2014 w spr. zaopiniowania podziału zysku za rok 2013

Uchwała nr55/2011 z dn. 16.06.2011 r. - w spr. zaopiniowania zmian w planie inwestycyjnym na rok 2011

Załącznik do Uchwały nr 30/2009 z dnia 17.12.2009r.

Uchwała nr 102/2015 z dn. 18.12.2015 w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym w tym inwestycyjnym na rok 2015

Załącznik do uchwały nr 60/2012 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2011

załącznik do uchwały nr 110/2016

Załącznik do uchwały nr 73/2013

Załącznik do Uchwały nr 41/2010 z dn. 16.12.2010r.

Sprawozdanie finansowe SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2018.pdf

Raport finansowy o sytuacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych za rok 2018.pdf

Uchwała nr 143 2019 Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania raportu finansowego o sytuacji ekonomiczno-finansowej Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych za rok 2018.pdf

Uchwała nr 141-2019 Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych za rok 2018.pdf

Uchwała nr VII 94 2019 Rady Miasta Racibórz w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2018.pdf

Uchwała nr XX 279 2020 Rady Miasta Racibórz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZza rok 2019, wraz z załącznikiem.pdf

Uchwała nr XX 280 2020 Rady Mista Racibórz w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych za rok 2019, wraz z załącznikiem.pdf

Uchwałą Rady Miasta nr LIX8412023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ RCRON za 2022r +załącznik.pdf

Uchwała Rady Miasta nr LIX8422023 w sprawie oceny ekonomiczno finansowej SPZOZ RCRON + załącznik.pdf